pondělí 22. července 2013

Jak přežít na biblické škole


Po úspěšném absolvování prvních dvou semestrů se cítíme povolány k tomu, abychom příštím generacím předaly část našich zkušeností ze života studenta VOŠMT. Naše postřehy pokrývají většinu oblastí studentského života, ať už samotné studium či náročný život na domově mládeže (intr). Všechny zmíněné rady jsou založeny na dlouhodobém pozorování a osobní zkušenosti. Nicméně si nenárokujeme neomylnost a nebráníme se připomínkám z řad absolventů stejné školy, jejichž pohled by se mohl lišit :)

Enjoy reading!


Nezapomínej značkovat
Rada, která předčí všechny ostatní je ta týkající se tvého osobního majetku. Chceš-li si zachovat duševní rovnováhu v průběhu celého roku, nezapomínej si značkovat/podepisovat svoje jídlo, případně jiné, tobě drahé, věci. Není nic horšího, než když zjistíš, že tvoje milované sardinky v rajčatovém nálevu snědl nějaký nezbudovaný spolubydlící!

Kazatel 3,1-8
Výše uvedená pasáž vás nejspíše bude provázet většinu času vašeho studia. Myslím, že ke Kazateli moc nepřidáme, když řekneme, že je čas seminárky psát a seminárky odevzdávat, a čas se na testy učit a poté je psát. Palčivá otázka time managementu na studenta přichází již v prvních dnech jeho života na škole. Naše varování tedy zní následovně: Odsouváním práce na poslední chvíli jednak snižuješ její kvalitu, a jednak zaděláváš sobě na stresuplné chvíle.
V souvislosti s pasáží z Kazatele je také spojeno jedno zlaté pravidlo - spánek nade vše. Nenech si dobrý spánek vzít ani velmi přitažlivým sociálním životem, který na VOŠMT probíhá. :)

Spolu a chutně
Kolektiv je nedílná součást života na intru. Hlavní předpoklad funkčního kolektivu je, že se budeme navzájem přijímat, nebudeme vyhledávat konflikty, ale budeme jednat se sebou navzájem v lásce. Je nutné, aby sis hned na začátku uvědomil/a, že se svými spolužáky budeš následujících 10 měsíců v intenzivním kontaktu, to znamená - nerozházej si to hned na začátku. :)
Nemluvě o tom, že dobré vztahy poté můžeš využít například při společném nákupu a vaření, které se v uplynulých měsících ukázaly jako finančně velmi výhodné.
A k tomu všemu malá rada: Pokud ještě neběháš, začni s tímto sportem hned od září, jinak tě tento sport bude pronásledovat celou dobu studia (vlastní zkušenost). ;)

Depression, crisis
Jevem již dlouho pozorovaným a naším ročníkem potvrzeným, jsou krizová období. V zásadě by se daly časově určit na konec listopadu a téměř celý únor, který přesahuje i do sousedních měsíců (leden, březen). Rozvinutí této krize se u jednotlivců dá předcházet již výše zmíněným time managementem a odreagováváním se různorodými koníčky nebo prováděním nejrůznějších aktivit (viz tento blog). :)
Mnoho nových studentů také zaskočí, že si VOŠMT nárokuje prioritu v jejich životě. Proto, než si naplánujete nějaké akce, nezapomeňte zkontrolovat školní kalendář akcí, abyste se vyhnuli případnému zklamání.
Nenechte se vydeptat vůbec ničím, protože krok za krokem, dnem za dnem a hlavně s Boží pomocí se všechno dá zvládnout. :)

"Tajný život studenta"
Všimly jsme si také, že mnoho studentů vychází ze špatné premisy, která říká, že mají nárok na vlastní soukromí. Tato premisa, dle našeho názoru, ovšem nemůže fungovat už z toho důvodu, že bydlí na intru, kde jsou všechny vztahy a ostatní aspekty společného života zintenzivněny. Je tedy přirozené, že všichni ví všechno - nelze se tomu divit. Ovšem netvrdíme, že je to stav ideální.

Duchovní stránka
Ve víru dění na biblické škole se může stát, že zjistíte, že není dost času na osobní modlitby. Jak nám ale bylo doporučeno od absolventů, pro tento účel je velmi dobré využívat ranních modliteb, které jsou sice povinné a proto občas neoblíbené, ale většinou jsou velmi občerstvující a pomáhají nastartovat celý den.
V souvislosti s tím bychom chtěly zdůraznit, že všem zaměstnancům školy jde vždy o dobro studenta. Učitelé nejsou na nepřátelské lodi, jak by se mohlo některém studentům jevit, ale naopak jsou na lodi s námi.
Duchovní podpora vedení školy není tajemstvím, využívejme tedy jejich nabízených služeb, tedy modlitby za nás studenty, a nebojme se k nim přijít s případnými problémy.

Závěrem chceme položit důraz na výrok bratra emeritního biskupa, který jednou jednou napsal: "Ta škola bude taková, jaký budeš ty. Co tam ty vneseš, to tam bude. Vneseš tam Ducha modlitby, pokory, touhy po Božím slově?" Jinak řečeno, jaké si to uděláš, takové to budeš mít. Po roce studia na VOŠMT toto pravidlo musíme potvrdit, protože náš ročník byl skutečně ochotný pro dobrou atmosféru něco udělat.

Připojíš se k nám příští rok v této ochotě?


Žádné komentáře:

Okomentovat